Varsling

Det er etablert rutiner for varsling for alle selskaper i Frigaard Property Group. Rutinen gjelder for både arbeidstakere og leverandører.

Det er i Frigaard Bolig sin interesse at kritikkverdige forhold avdekkes, og vi arbeider målrettet for å fremme en åpen ytringskultur.

Varsling skal gjøres via hjemmesiden til Frigaard Property Group