Frigaard Bolig

Vi har som målsetning å skape moderne hjem som er tilgjengelig for alle. Alle prosjekter er unike og tilpasset lokalmarkedets etterspørsel, med fellesnevner på gode funksjonelle løsninger og valgfrihet for våre kunder.
frigaard_forlopning
Det er en stor og viktig prosess å kjøpe ny bolig og vi ønsker at kunden skal føle seg trygg og ivaretatt gjennom hele denne reisen fra kjøp  til overlevering og gjennom hele garantiperioden.

Utvikle og gjennomføre gode prosjekter er en spennende øvelse hvor mange aktører bidrar. Vi mener tett samhandling og involvering er blant de viktigste suksessfaktorer for et godt prosjekt - og unikt sluttprodukt.

Hos oss jobber det i dag fem personer med ulike utdannelse og bakgrunn. Vi mener styrken vår ligger i vårt brennede ønske om at kundene våre skal være bransjens mest fornøyde kunder. 
Vi har stor respekt for at det å kjøpe en bolig er en stor økonomisk investering og en av de størtse begivenhetene man opplever, derfor skal vi sørge for at være kunder får en god opplevelse underveis i prosessen samt en bolig de blir fornøyd med. 

Frigaard Bolig arbeider fra uregulert tomt og frem til nøkkelferdige boliger. Vi bygger boliger som holder god standard i samsvar med lokalmarkedets etterspørsel. FPG arbeider med faste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet og gjennomføring.
 
Vårt overordnede mål er fornøyde kunder og vi jobber systematisk med å optimalisere kundereisen og sluttproduktet vårt
«
»