Vår visjon

Vi har som målsetning å bygge moderne hjem som er tilgjengelig for alle. Fellesnevneren for våre boligprosjekter er fokus på gode funksjonelle løsninger og valgfrihet for våre kunder. Det er en stor og viktig prosess å kjøpe ny bolig og vi ønsker at kunden skal føle seg trygg og ivaretatt gjennom hele denne reisen fra kontraktssignering til overlevering og gjennom hele garantiperioden.

Vi brenner for fornøyde boligkjøpere og vi jobber systematisk for å nå en høy kundetilfredshet. Å kjøpe seg ny bolig er for de aller fleste en av livets største investeringer og begivenheter.
Vi benytter en digital plattform hvor kjøperne av boligene kan  gjøre alle tilvalg og her kan både kjøper og selger enkelt og effektivt følge prosessen fra signering av kjøpskontrakt til ferdig bolig. 


Frigaard Bolig arbeider fra uregulert tomt og frem til nøkkelferdige boliger. Vi leverer  boliger som holder høy standard og er i samsvar med lokalmarkedets etterspørsel. FPG arbeider med faste samarbeidspartnere for å sikre kvalitet og gjennomføring, hvorpå tett samhandling og involvering er blant suksessfaktorene for et godt prosjekt - og unikt sluttprodukt.
Moenskogen%20bilde
2785-01-STV-i-02-apt_60-dining_R02